Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Status prawny

1.    Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy jest jednostką organizacyjną Gminy Moszczenica, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2.    Organem prowadzącym jest  Gmina Moszczenica.

3.    Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

4.    Szkoła działa na podstawie:

o    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

o    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. Nr 3 poz. 19 z późn. zm.),

o    aktu założycielskiego,

o    Statutu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy.
Wyświetlony: 4887

Dodany 23.05.2022 11:26:42 przez Agnieszka Korytkowska

Autor dokumentu Agnieszka Korytkowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.10.2022 11:05:25 przez Agnieszka Korytkowska

Historia zmian [12]

Najnowsze

27.11.2023 17:33

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Czytaj dalej...

27.11.2023 17:30

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Czytaj dalej...

27.11.2023 17:28

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Czytaj dalej...

27.11.2023 17:05

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Czytaj dalej...

10.11.2023 09:20

Organizacja podmiotu

Czytaj dalej...

10.10.2022 11:05

Status prawny

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Korytkowska Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500


Jolanta Sobala Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500


admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Jaros Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500