Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy,

pow. piotrkowski, woj. łódzkie


1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001161076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-310

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp.moszczenica.eu;

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.moszczenica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja  

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Informacja o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie

SIWZ po zmianie

Załączniki po zmianie

Informacja

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze cz_III

Zawiadomienie o wyborze cz_IV
Zawiadomienie o wyborze cz_VI i cz_VII

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na cz I i II

Zawiadomienie o wyborze cz V
Wyświetlony: 2969

Dodany 27.11.2023 17:05:32 przez Agnieszka Korytkowska

Autor dokumentu Agnieszka Korytkowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2023 14:04:37 przez Agnieszka Korytkowska

Historia zmian [14]

Najnowsze

11.01.2024 08:20

Budżet

Czytaj dalej...

10.01.2024 12:34

Budżet

Czytaj dalej...

10.01.2024 12:29

Budżet

Czytaj dalej...

09.01.2024 14:23

Majątek szkoły na dzień 1 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

09.01.2024 14:23

Majątek szkoły na dzień 1 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

09.01.2024 14:21

Organizacja podmiotu

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Korytkowska Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500


Jolanta Sobala Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500


admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Jaros Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500