Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Organizacja podmiotu

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

2. Podstawową forma pracy szkoły jest system klasowo - lekcyjny, a jednostka organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania. 

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 22 w tym 2 oddziały przedszkolne. Łączna liczba uczniów to: 450

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. W roku szkolnym 2023/2024 zatrudnionych jest 50 nauczycieli, w tym 2 pedagogów, 1 bibliotekarz, 1 logopeda, 3 wychowawców świetlicy.

5. Szkoła zatrudnia 25 pracowników niepedagogicznych: sekretarza szkoły, starszego referenta, samodzielnych referentów, intendenta, kucharza, pomoce kuchenne, woźne, konserwatorów.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy.


Wyświetlony: 2518

Dodany 31.05.2022 14:26:28 przez Agnieszka Korytkowska

Autor dokumentu Agnieszka Korytkowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.01.2024 14:21:01 przez Agnieszka Korytkowska

Historia zmian [4]

Najnowsze

11.01.2024 08:20

Budżet

Czytaj dalej...

10.01.2024 12:34

Budżet

Czytaj dalej...

10.01.2024 12:29

Budżet

Czytaj dalej...

09.01.2024 14:23

Majątek szkoły na dzień 1 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

09.01.2024 14:23

Majątek szkoły na dzień 1 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej...

09.01.2024 14:21

Organizacja podmiotu

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Korytkowska Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500


Jolanta Sobala Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500


admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Jaros Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500