Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Organizacja podmiotu

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

2. Podstawową forma pracy szkoły jest system klasowo - lekcyjny, a jednostka organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania. 

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 22 w tym 2 oddziały przedszkolne. Łączna liczba uczniów to: 449

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. W roku szkolnym 2023/2024 zatrudnionych jest 51 nauczycieli, w tym 2 pedagogów, 1 bibliotekarz, 1 logopeda, 3 wychowawców świetlicy.

5. Szkoła zatrudnia 24 pracowników niepedagogicznych: sekretarza szkoły, starszego referenta, samodzielnych referentów, intendenta, kucharza, pomoce kuchenne, woźne, konserwatorów.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy.


Wyświetlony: 1653

Dodany 31.05.2022 14:26:28 przez Agnieszka Korytkowska

Autor dokumentu Agnieszka Korytkowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2023 09:20:32 przez Agnieszka Korytkowska

Historia zmian [3]

Najnowsze

27.11.2023 17:33

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Czytaj dalej...

27.11.2023 17:30

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Czytaj dalej...

27.11.2023 17:28

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Czytaj dalej...

27.11.2023 17:05

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Czytaj dalej...

10.11.2023 09:20

Organizacja podmiotu

Czytaj dalej...

10.10.2022 11:05

Status prawny

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Korytkowska Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500


Jolanta Sobala Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500


admin admin Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Jaros Zadaj pytanie

Tel: 44 6169500

Fax: 44 6169500